Navigácia

Mapa

Novinky

Kontakt

  • ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským-Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája
    Kozmonautov 2, 048 01, Rožňava
    Űrhajósok u.2, 048 01 Rozsnyó
  • Riaditeľstvo školy-Igazgatóság: 058/ 7331 656, mobil:0910 212 351
    Školská jedáleň-Étkezde: 0910 212 464

Fotogaléria