Menü:

 • Adatok frissítése

  Az aScAgenda program adatai frissítve
 • Az új tanév 2018 / 2019 megkezdődött.

  Szeptember 3-án megkezdődött az új 2018/2019 tanév.

  Nový školský rok 2018 / 2019 začal 3. sptembra 2018. 

Újdonságok

Kapcsolat

 • ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským
  Kozmonautov 2, 048 01, Rožňava
 • Riaditeľstvo školy: 058/ 7331 656
  Školská jedáleň: 058/732 9170

Fényképalbum