Menü:

A tanulók névsora

Megnevezés
  1. évfolyam   I.A
  2. évfolyam   II.A
  3. évfolyam   III.A
  4. évfolyam   IV.A
  5. évfolyam   V.A
  6. évfolyam   VI.A
  7. évfolyam   VII.A
  8. évfolyam   VIII.A
  9. évfolyam   IX.A
  Minden diák névsora

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 19.09.2018

Újdonságok

Kapcsolat

  • ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyuč. jazykom maďarským
    Kozmonautov 2, 048 01, Rožňava
  • Riaditeľstvo školy: 058/ 7331 656
    Školská jedáleň: 058/732 9170

Fényképalbum